Havi Aktualitás

Legfrissebb hírek

Legfrissebb hírek

A fix bevétellel kecsegtető befektetések hozamai továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak a legtöbb feltörekvő országban (valamint Magyarországon is). A német államkötvények már csak 1,25%-os éves hozamot fizetnek, miközben az amerikai és a brit hozamok is 3% alattiak. Magyarországon a három éves államkötvények hozama alig haladja meg a 3,5%-ot. A részvénypiacokon erősen teljesítettek az amerikai valamint ázsiai papírok, míg Európa a térségbeli kockázatoknak (ukrán-orosz konfliktus, újabb bankmentés Portugáliában) is köszönhetően nagyrészt egyhelyben toporgott. Tekintettel a központi bankok további monetáris élénkítésére, az alacsonyabb volatilitásra és a továbbra is növekvő globális gazdaságra, mi továbbra is előnyben részesítjük a fejlett piaci részvényeket a fix hozamú kötvénybefektetésekkel szemben.

Részvények: A fejlett piaci részvényeken belül mi inkább az európai részvényeket preferáljuk, beleértve a perifériás országokat is. Az Európai Központi Bank várható stimulusai jelentősen segíthetik az árfolyamok növekedését, a cégek pedig alulértékeltek amerikai társaikhoz képest, a hasonló jövedelmezőségük ellenére. Az árfolyam emelkedésre azonban kockázatot jelenthet egy elhúzódó konfliktus Oroszországgal, hiszen a kivetett szankciók, valamint az orosz válaszlépések Európának is komoly gazdasági károkat okoznak.
A fejlődő piacok tekintetében érdemes óvatosnak lenni, mert bár az értékeltségek vonzónak tűnhetnek, a növekedési kilátásokat komoly kockázatok övezik, egyes országokban pedig az infláció jelenthet gondot.

Devizák: Az Egyesült Államokban folytatódhat a stabil növekedés, és eközben az infláció, bár magasabb lesz, még így is bőven a FED által meghatározott szint alatt maradhat. Ezen okok következtében továbbra is úgy gondoljuk, hogy a FED folytatja a gazdasági stimulusok csökkentését, és elmozdulhat az extrém alacsony kamatszintektől is. Ezzel szemben az Európai Központi Bank várhatóan elindít egyfajta eszközvásárlási programot és az alapkamatot is jó pár évig alacsonyan tarthatja. Ennek fényében azt gondoljuk, hogy egy erősebb dollárnak lehet nagyobb valószínűsége.

 

Jogi nyilatkozat

JELEN DOKUMENTUMOT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL ÍRTUK, EZÉRT ANNAK SOKSZOROSÍTÁSA, KÖZREADÁSA VAGY TOVÁBBÍTÁSA – AKÁR RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN – BÁRMELY HARMADIK FÉL SZÁMÁRA TILOS.

Jelen dokumentum sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum jegyzésére, vagy megvásárlására, és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségekért a Kisbefektetői Klub felelősséget nem vállal.

A dokumentumban foglalt információk több, különböző forrásból származnak, és a Kisbefektetői Klub nem garantálja azok pontosságát, vagy teljességét.

Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési – céljainak és elvárásainak.